Contaract Nr.: 12-129/2008
Subprogram: S7
Tipul Proiectului: Cercetari Complexe
Titlul Proiectului: Nanostructuri self-asamblate cu arhitecturi hibride si aplicatiile lor in tehnologii bazate pe manipularea spinilor
Acronim: NANOSPIN
Coordonator: Institutul National CD Fizica Materialelor (INCDFM), Bucuresti-Magurele
Director proiect: Dr. Ovidiu Crisan

Parteneri in consortiu:

Perioada: 36 luni (Oct.2008-Oct.2011)
Buget: 2.000.000 RON

Scopul final al proiectului:
exploatarea din perspectiva interdisciplinara a conceptelor de auto-organizare a NP magnetice, a conceptelor de imprastiere si tunelare dependenta de spin, in fabricarea de arii bidimensionale de NP magnetice de tip core-shell si integrarea lor in dispozitive logice cu geometrii conductive prestabilite.

Obiective generale:

 1. Exploatarea din perspectiva interdisciplinara a conceptelor de auto-organizare a NP magnetice, a conceptelor de imprastiere si tunelare dependenta de spin SDT si GMR, in fabricarea de arii bidimensionale de NP magnetice de tip core-shell, monodisperse si regulat dispuse pe substrate cu conditionare logica,
 2. Integrarea lor in dispozitive logice cu modele si geometrii conductive prestabilite si linii de curent depuse in mod prealabil prin litografie,
 3. Explorarea raspunsului magnetorezistiv si de transport de spin prin tunelare a unei nanoparticule individuale si/sau a unui lant de nanoparticule,
 4. Integrarea si exploatarea ulterioara a acestor dispozitive logice in tehnologii de varf, drept arii de senzori magnetici de dimensiuni nanoscopice, individual exploatabili.

Obiective specifice:

 1. Sinteza de NP core-shell prin metode alternative si moderne, pentru utilizare in fabricarea de structuri cu arhitecturi hibride;
 2. Crearea de arii auto-organizate de elemente GMR alcatuite din NP core-shell cu miez conductiv si invelis magnetic, arii periodice si regulate, cu un inalt grad de ordonare, stabilitate si reproductibilitate.
 3. Elucidarea mecanismelor ce guverneaza principiile auto-organizarii NP core-shell in arii 2D si studiul detaliat al efectelor concurentiale ale interactiilor responsabile pentru auto-organizare.
 4. Investigarea aprofundata a proprietatilor structurale, morfologice, electrice, magnetice si de magneto-transport ale NP core-shell si ale ariilor 2D obtinute prin auto-asamblarea NP.
 5. Elucidarea mecanismelor de interactie magnetica, influenta caracteristicilor structural morfologice asupra efectelor GMR si SDT precum si a parametrilor functionali ai ariilor periodice de NP.
 6. Abordarea teoretica si experimentala a mecanismelor complexe de transport electronic dependent de spin; aprofundarea efectelor de imprastiere dependenta de spin si a fenomenelor de precesie de spin ce conduce la sensibilitatea crescuta a raspunsului GMR sau SDT in ariile de NP core-shell.
 7. Integrarea ariilor periodice de NP si a dispozitivelor logice pre-modelate prin litografie in sisteme cu arhitecturi hibride. Strategii de implementare pentru utilizarea lor ca arii de nanosenzori magnetici.

Stadiul de realizare in 2010:

Etapa a III-a: Efecte structural-morfologice si parametri functionali ai ariilor de nanoparticule.
Termen: Dec. 2010
Buget (credite angajament): 258309 lei
Activitati efectuate:

Participare tineri cercetatori:

Indicatori de rezultat / Diseminari:

Produse, sisteme:

Articole ISI:

Novel gas-stabilized iron clusters: synthesis, structure and magnetic behaviour,
O. Crisan, K. von Haeften, A.M. Ellis, C. Binns,
Nanotechnology, 19 (50) 505602 (2008)

Structure and magnetic properties of Fe/Fe oxide clusters,
O. Crisan, K. von Haeften, A.M. Ellis, C. Binns,
Journal of Nanoparticle Research, 10 suppl.1 193-199 (2008)

Field-assisted organization, substrate effects and magnetic behavior of Ag30Co70 core-shell nanoparticles
A.D. Crisan, O. Crisan, M. Angelakeris, K. Simeonidis, I. Tsiaoussis,
Solid State Sciences 12 (2010) 1907

Magnetism and structural phase transformation in Fe / Fe oxide nanopowders,
O. Crisan, A.D. Crisan, I. Skorvanek, J. Kovac,
Journal of Physics: Conference Series, 144 (2009) 012027

Magnetic properties of core-shell catalyst nanoparticles,
C.T. Fleaca,
Applied Surface Sciences 255 (2009), 5386

Co-CoO nanoparticles prepared by reactive gas-phase aggregation,
J. A. González, J. P. Andrés, J. A. De Toro, P. Muñiz, T. Muñoz, O. Crisan, C. Binns and J. M. Riveiro,
Journal of Nanoparticle Research, 11 2105-2111 (2009)

A novel approach towards the production of luminescent silicon nanoparticles: Sputtering, gas aggregation and co-deposition with H2O,
K. von Haeften, C. Binns, A. Brewer, O. Crisan, P.B. Howes, M.P. Lowe, C. Sibbley-Allen, S. Thornton,
European Physical Journal D , 52 (1-3) (2009) 11-14

Surface-functionalized core-shell nanoparticles by novel gas/clusters aggregation method,
O. Crisan, A.D. Crisan,
Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 12 (2010) 184-192

The influence of microstructure on magnetic properties of nanocrystalline Fe-Pt-Nb-B permanent magnet ribbons,
N. Randrianantoandro, A.D. Crisan, O. Crisan, J. Hanko, J.M. Grenèche, P. Svec, I. Skorvanek,
Journal of Applied Physics 108 (2010) 093910

Compositional studies and thermal analysis in amorphous and nanocrystalline FePtNbB melt spun ribbons,
A.D. Crisan,
Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 12 (2010) 250-256

Molecular nanostructures onto functionalized semiconductor surfaces: an in-situ atomic force microscopy study,
O. Crisan
invited review paper Scientia Nanotechnologica (2010) to appear

In total pana in acest moment, au fost publicate un numar de 11 articole ISI, un “invited review” si au fost prezentate un numar de 8 comunicari (1 lectie invitata) la conferinte internationale, in cadrul acestui proiect.